กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดการแต่งกายและการแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 13:32:08 น.
กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแถลงข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง