ม.ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง รัฐศาสตร์กับกติกาสถาบันการเมืองใหม่: ความขัดแย้งและพันธกิจ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 12 มิถุนายน 2544 13:44:43 น.
กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--ม.ธรรมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ขอเชิญฟังการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 52 ปี เรื่อง "รัฐศาสตร์กับกติกาสถาบันการเมืองใหม่: ความขัดแย้งและพันธกิจ" วันที่ 14 มิถุนายน เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์(ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รัฐศาสตร์กับกติกาสถาบันการเมืองใหม่: ความขัดแย้งและพันธกิจ" เนื่องในวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 52 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2544 เวลา 13.00 น.- 16.00 น.  ณ ห้องพระยาสุนทรพิพิธ (ร.202) ตึกคณะรัฐศาสตร์

โดยผู้อภิปราย ประกอบด้วย
(กลุ่มแรก)
ศาสตราจารย์ อนันต์ เกตุวงศ์
รองศาสตราจารย์ วิสุทธิ์ โพธิแท่น
พันโท กมล ประจวบเหมาะ
และ (กลุ่มสอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษียร เตชะพีระ
อาจารย์ พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล
อาจารย์ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

กำหนดการงานวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นพิธีเปิดรูป ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม จากนั้นจะเป็นพิธีสงฆ์ ณ ห้อง ร.103 ส่วนในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. เป็นการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รัฐศาสตร์กับกติกาสถาบันการเมืองใหม่: ความขัดแย้งและพันธกิจ"  ณ ห้องพระยาสุนทรพิพิธ (ร.202)

ผู้สนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่       คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทร.. 613-2302, 613-2347  ในวันและเวลาราชการ--จบ--

-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง