ภาพข่าวครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

ข่าวทั่วไป 12 เมษายน พ.ศ. 2559 10:24 น. —ThaiPR.net

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) (กลาง) นายบุญชูตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ที่ 5 จากซ้าย) และ รศ.ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมงาน "วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 30 ปี" เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี คำบรรยายภาพจากซ้าย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มธ. รองศาสตราจารย์ ดร.ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สาริสุต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มธ.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ