สนช. เปิดสอนฟรี “การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2544 10:27:58 น.
กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--กทม.

นางผ่องลักษณ์ วาสิกศิริ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กทม.เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนรู้จักการรวมกลุ่มเพื่อทำผลิตภัณฑ์ชุมชน จากพืชสมุนไพรไทย สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานครจึงได้จัดฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากพืชผักสมุนไพรและผักพื้นบ้าน ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

สำหรับวิชาที่เปิดอบรม ได้แก่ พืชสมุนไพรไทยชนิดต่าง ๆ , สรรพคุณสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค, การทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร อาทิ การทำยาหม่อง, การทำแคปซูล, ลูกกลอน , พิมเสน และการทำแชมพูสมุนไพร เป็นต้น

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร แก่ประชาชนแล้ว กรุงเทพมหานครยังได้สนับสนุนให้มีการตั้งกลุ่มอาชีพ หรือกองทุนชุมชน เพื่อทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกจำหน่าย โดย กรุงเทพมหานครมีกองทุนพัฒนาชุมชน กทม. ให้กู้ยืมเป็นเงินทุนดำเนินการ แบบปลอดดอกเบี้ย 3 ปี กองทุนละ 100,000 บาท และขณะนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินกู้ไปแล้ว จำนวน 55 กองทุน เป็นเงินกว่า 5 ล้านบาท

สำหรับผู้สนใจจะฝึกอบรมเกี่ยวกับสมุนไพร สมัครเรียนหรือสอบถามได้ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (หลังโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ดินแดง 2) โทร. 245-0773 และโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (อาทร สังขะวัฒนะ) ตรงข้ามสวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ โทร. 426-3653 หรือที่สำนักพัฒนาชุมชน โทร. 613-7247, 613-7190-1 หรือสอบถามเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาชุมชน กทม. โทร. 613-7186, 613-7184 หรือที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตใกล้บ้าน--จบ--

-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง