ธนาคารกรุงไทยลุยสินเชื่อธนวัฏอีกครั้งตั้งเป้าขยายยอดเพิ่มอีก 2 พันล้านบาท

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2544 10:06:36 น.
กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--ธ.กรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยหันมาลุยตลาดสินเชื่อรายย่อย กลับมาปล่อยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏอีกครั้ง ให้กู้สูงสุดถึง 11 เท่าของเงินเดือน พร้อมเสนอบริการพิเศษ ทำประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกค้าและครอบครัว ด้วยอัตราค่าเบี้ยประกันที่ต่ำเป็นพิเศษ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย นายพงศธร สิริโยธิน รองผู้จัดการใหญ่ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และนายอลัน เดวิด วูด กรรมการผู้จัดการ บ.กรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการขยายสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ผนวกประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ธนาคารให้กู้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานของบริษัทที่เบิกจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร โดยให้เป็นวงเงินหมุนเวียนสูงสุดถึง 11 เท่าของเงินเดือน เพียงให้ลูกค้าจับคู่ค้ำประกันซึ่งกันและกัน คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR บวก 3.50% ต่อปี หรือเท่ากับ 11.25% ต่อปี ทั้งนี้ธนาคารตั้งเป้าขยายสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏในปีนี้เพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท

นายพงศธร สิริโยธิน ได้กล่าวภายหลังการลงนามว่าการยายสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏในครั้งนี้นาคารได้เพิ่มบริการพิเศษให้กับลูกค้าสามารถทำประกันชีวิตกลุ่มกับบ.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิตด้วยทุนประกันที่สูงถึง 100%ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับโดยเสียค่าเบี้ยประกันเพียงปีละ0.44% ของวงเงินและไม่ต้องตรวจสุขภาพซึ่งการประกันจะคุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณีรวมทั้งทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยบริษัทจะเป็นผู้จ่ายค่าสินไหมเต็มวงเงินประกันส่วนหนึ่งเพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระให้กับธนาคารส่วนที่เหลือจะจ่ายให้กับลูกค้าหรือทายาทซึ่งเป็นการช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับลูกค้าและครอบครัว

ปัจจุบันธนาคารมียอดวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏกว่า3 หมื่นล้านบาทมีผู้ใช้บริการจำนวนกว่า 6 แสนรายเป็นสินเชื่อรายย่อยที่ธนาคารปล่อยกู้เพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องและบรรเทาปัญหาทางการเงินอีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มกำลังซื้อในตลาดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง