โรงเรียนดนตรียามาฮ่าเสนอหลักสูตรการเรียนดนตรีหลายหลักสูตร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2543 14:15:25 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--สยามดนตรียามาฮ่า

โรงเรียนดนตรียามาฮ่าขอเสนอกิจกรรมดนตรีแก่บุตรหลานของท่านซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ส่งเสริมบุคลิกภาพ กล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนดีงามช่วยให้บุตรหลานของท่านเติบโตและเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและมั่นใจ

Junior Music Course (J.M.C.)

หลักสูตร เจ.เอ็ม.ซี เป็นหลักสูตร ดนตรี สำหรับ เด็กเล็ก ที่มี อายุ ระหว่าง 4-6 ปี เป็น หลักสูตร ที่ได้รับ ความนิยม ในกว่า 40 ประเทศ ทั่วโลก ใช้เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 2 ปี เด็กๆ จะได้รับ ความรู้ และ ความสนุกสนาน ควบคู่ ไปกับ การเรียน ดนตรี ด้วยการฟัง ร้อง เล่น อ่าน เขียน ร่วมกับ เพื่อนๆ ในระบบ การเรียน เป็นกลุ่ม ช่วยเสริม สร้างพัฒนาการ ของเด็ก จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออก และความสามารถ ทางดนตรี

Children Elctone Course (C.E.C.)

หลักสูตร ซี.อี.ซี เป็นหลักสูตร อิเล็กโทน สำหรับ เด็ก ที่มี อายุ ระหว่าง 6-7 ปี ใช้เวลาเรียน ตลอด หลักสูตร 3 ปี เป็นหลักสูตร ที่เน้น พัฒนาการ ความคิด สร้างสรรค์ จินตนาการ และ การแสดง ออกของเด็กๆ ซึ่งเด็กๆ ที่เรียน หลักสูตรนี้ จะสามารถ บรรเลง บทเพลง อิเล็กโทน และเรียบเรียง เสียงประสาน เบื้องต้น ได้อีกด้วย

Electone Study Course (E.S.C.)

หลักสูตร อี.เอส.ซี. เป็นหลักสูตร อิเล็กโทน สำหรับ ผู้ที่มี อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ใช้เวลา เรียนตลอด หลักสูตร 3 ปี ผู้เรียน จะสามารถ บรรเลง บทเพลง อิเล็กโทน ต่างๆ ได้เป็น อย่างดี ช่วยเสริมสร้าง ความคิด สร้างสรรค์ การแสดงออก และการ เรียบเรียง เสียงประสาน เบื้องต้น

Electone Auto Base Chord (A.B.C.)

หลักสูตร เอ.บี.ซี เป็นหลักสูตร อิเล็กโทน สำหรับ ผู้ใหญ่ ที่ต้องการ บรรเลง บทเพลง อิเล็กโทน ได้ใน ระยะเวลา อันสั้น โดยใช้เวลา เรียน ประมาณ 3-6 เดือน ผู้เรียน จะได้รับความ เพลิดเพลิน พร้อมกับ ความรู้ ทางดนตรี เบื้องต้น และ จะสามารถ บรรเลง บทเพลงอิเล็กโทน ที่ตนชื่นชอบได้

Piano Private Lesson

หลักสูตรเปียโนเดี่ยว เป็นหลักสูตร ที่เหมาะ สำหรับผู้ ที่มี อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ผู้เรียน จะสามารถ บรรเลงบทเพลง เปียโนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เน้นการ พัฒนาเทคนิค ทางเปียโน ปฏิบัติ ควบคู่ ไปกับการ อ่านโน้ต การฟังทำนองเพลง และแนวเสียงประสาน ของบทเพลง ประเภทต่างๆ

Guitar

หลักสูตรกีตาร์ เป็นหลักสูตร ที่เหมาะ สำหรับ ผู้ที่มี อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ใช้เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 2 ปีครึ่ง เป็นหลักสูตร ที่ทันสมัย ฝึกฝนง่าย ช่วยเสริมสร้าง ความคิด สร้างสรรค์ และถูกหลักวิธีการเล่น ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง