ม.ธรรมศาสตร์ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร  ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 15:13:13 น.
กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--ม.ธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11

ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดพิธีปิด การอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 17.00 น. ณ ห้องแอลที 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร ในครั้งนี้

นอกจากนี้ ในเวลา 18.00-20.00 น. ยังมีการสนทนาสาธารณะ เรื่อง การเมือง การปกครองและกฎหมายหลังการปฏิรูป โดย คุณพงษ์เทพ เทพกาญจนา ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย รองศาสตราจารย์ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีต ส.ส.ร.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน--จบ--
-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง