ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร update ภาษี 2559

ข่าวทั่วไป 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 15:22 น. —ThaiPR.net

คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม "update ภาษี 2559" โดยวิทยากรคุณภาพจากกรมสรรพกร และผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ซึ่งเนื้อหาของการอบรมประกอบไปด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, มาตรฐานการบัญชี, อากรแสตมป์, มาตรฐานการสอบบัญชี, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ คู่มือการตรวจสอบของ TA การอบรมหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 5 รุ่น ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลภาษีฉบับปรับปรุงล่าสุดปี 2559 โดยเริ่มอบรมรุ่นแรกตั้งแต่วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 616 หรือ 09-4252-7427


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ