สสวท.ประชุมจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2544 11:49:13 น.
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--สสวท.

สสวท.จัดประชุมพิจารณาข้อสอบมาตรฐาน ชั้น ป.1 - ม.3 ในเดือนธันวาคม 2544 จำนวน 3 ครั้ง เพื่อเร่งจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพมาตรฐานใช้วัดผลวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย สสวท.

นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างและพัฒนาข้อสอบที่มีคุณภาพเพื่อจัดเก็บเป็นคลังข้อสอบและนำไปใช้ประเมินผลความรู้ความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำผลที่ได้มาประเมินแนวทางพัฒนาการศึกษา

ในเดือนธันวาคม 2544 นี้ สสวท. จะจัดประชุมเพื่อจัดทำข้อสอบดังกล่าวจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย วันที่ 11-14 ธันวาคม 2544 ประชุมพิจารณาข้อสอบมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 18-21 ธันวาคม 2544 ประชุมพิจารณาข้อสอบมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 24-27 ธันวาคม 2544 ประชุมพิจารณาข้อสอบมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย สสวท.ทั้งนี้การสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพจะต้องสร้างให้สามารถวัดความรู้ความสามารถและพฤติกรรมของนักเรียนได้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการวัด มีความชัดเจน และแปลผลคะแนนได้อย่างถูกต้อง--จบ--

-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง