การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะเปิดจองซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าราชบุรีให้กับประชาชนทั่วไปได้ภายในเดือนต.ค.นี้

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2543 11:27:42 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) เดินหน้าแผนระดมทุนจากภาคเอกชน ในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยร่างสัญญาหลักซื้อขายไฟฟ้า 5 ฉบับแล้วเสร็จ คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนจองซื้อหุ้นได้ระหว่างวันที่ 16 | 20 ตุลาคมนี้

นายบุญชู ดิเรกสถาพร กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง  จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้แผนระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีมีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะร่างสัญญาหลัก 5 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยร่างสัญญาจะซื้อจะขายโรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็นร่างสัญญาจะซื้อจะขายโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ร่างสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยได้นำเสนอคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) ไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา และคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมนี้ สำหรับร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ นั้น ขณะนี้กำลังเจรจากับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ( ปตท. ) หากดำเนินการไม่ทันภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีการโอนโรงไฟฟ้าพลังความร้อน กฟผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาก๊าซ   ธรรมชาติให้กับบริษัทไปก่อน

ส่วนความคืบหน้าในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด เปิดเผยว่า บริษัทจะดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 โดยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2543 ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2543 กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 และในวันที่ 9 สิงหาคม 2543 จะสามารถจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนได้ โดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนจองซื้อหุ้นได้ในระหว่างวันที่ 16 | 20 ตุลาคม 2543 นี้ โดยมีทุนจดทะเบียนประมาณ 1,400 | 1,500 ล้านหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ประกอบด้วย กฟผ. ร้อยละ 40 ประชาชนทั่วไปร้อยละ 45 และพนักงาน กฟผ. และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฟผ. ร้อยละ 15--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง