ภาพข่าวนิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราช คว้าชัย ประกวดหนังสั้น “@สคบ.”

ข่าวทั่วไป 4 มกราคม พ.ศ. 2560 10:35 น. —ThaiPR.net

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดหนังสั้น "@สคบ." ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในชื่อทีม TUMDOO NRRU โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายพีรดนย์ ขันชัยภูมิ นายวีระพลขลุ่ยกระโทก และนางสาวอารีย์ รวยกระบือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งมี อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจำนวนนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมส่งผลงานทั้งสิ้น 52 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 ทีม ผลปรากฏว่า ผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 15 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้มอบรางวัล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ