บีไอจี แจง การใช้ไนโตรเจนเหลวเป็นส่วนประกอบของอาหาร ผู้ประกอบการต้องใช้อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ข่าวเศรษฐกิจ Friday December 16, 2016 13:48 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--Triple J Communication ดร. วิไลรัตน์ เจริญใหม่รุ่งเรือง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เปิดเผยว่า จากที่มีการนำคลิปของการนำไนโตรเจนเหลวมาใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งทำให้เกิดควันสีขาวพวยพุ่งออกมาเพื่อสร้างจุดขายให้กับอาหารธรรมดาๆ ในตลาด ทำให้ถูกแชร์และส่งต่อกันออกไปในโลกออนไลน์ สร้างความสงสัยต่อผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยนั้น บีไอจีขอชี้แจงว่าก๊าซไนโตรเจนมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเฉื่อย จึงไม่ทำปฎิกริยากับสารอื่นๆ ทั้งยังไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง เมื่ออยู่ในรูปของไนโตรเจนเหลว จะมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเหลวเย็นยิ่งยวด หรือ Cryogenic gas ซึ่งหมายถึง ก๊าซที่มีจุดเดือดตั้งแต่ -150 องศาเซลเซียสเป็นต้นไป ทั้งนี้ไนโตรเจนที่ผลิตใหม่ ๆ จะมีความเย็นจัดถึง -195.8 องศาเซลเซียส (@ 1 atm) และมีอุณภูมิสูงขึ้นเมื่อสัมผัสกับความร้อน ดังนั้นเมื่อทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง จึงระเหยกลับเป็นก๊าซอย่างรวดเร็ว โดยสังเกตเห็นเป็นกลุ่มควันขาว ซึ่งคือไอน้ำที่อยู่ในอากาศบริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนสถานะ เมื่อสัมผัสกับความเย็นจัดจากไนโตรเจนเหลว ด้วยคุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจนที่มีความเย็นจัด ไม่ทำปฎิกริยากับสารอื่น รวมถึงไม่มีสีกลิ่นรส จึงนำไปใช้กับอุตสาหกรรม และวงการวิจัยพัฒนาอย่างแพร่หลาย อาทิ การนำไนโตรเจนไปใช้ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการไล่ความชื้น แรงดัน หรือใช้ความร้อน ความเย็น ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การแช่แข็งอาหาร การขึ้นรูปพลาสติกและยาง การทำความเย็น การปรับแต่งโลหะ ในขณะที่การวิจัยและพัฒนา นิยมนำไปใช้เป็นสารเก็บรักษา หรือใช้เก็บตัวอย่างทางชีวภาพให้คงสภาพสมบูรณ์ หรือ การใช้คุณสมบัติความเย็นจัดในการทดลองโลหะชนิดต่างๆ เป็นต้น กระแสการนำไนโตรเจนเหลวมาเติมในอาหาร เพื่อสร้างความแปลกใหม่จากควันของความเย็น เช่น การเติมไนโตรเจนเหลวลงในขนม ก่อนเสิร์ฟให้ผู้บริโภครับประทานทันที หรือการเติมเข้าไปในแก้วเครื่องดื่ม อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการสัมผัสความเย็นจัดจากไนโตรเจนเหลวโดยตรง นอกจากนี้ยังมีประเด็น เรื่องการจัดเก็บไนโตรเจนเหลวไว้ภายในร้าน ซึ่งอาจเป็นห้องติดเครื่องปรับอากาศ หากมีการรั่วไหลหรือสะสมตัวของไนโตรเจน ก็อาจทำให้เกิดภาวะอับอากาศ ต้องมีการระบายอากาศ และเฝ้าระวังระดับออกซิเจนเป็นประจำด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการ ร้านค้า ต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไนโตรเจนเหลวเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตนเอง และผู้บริโภค ดร. วิไลรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม แม้ก๊าซไนโตรเจนจะมีความปลอดภัยสูง แต่คุณสมบัติความเป็นก๊าซ จึงทำให้มีแรงดัน ประกอบกับมีอุณหภูมิเย็นจัด ดังนั้นผู้ที่ใช้งานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ร่วมกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม กล่าวคือ สามารถรองรับอุณภูมิเย็นจัด และแรงดันสูงได้ นอกจากนี้ขณะทำงานที่มีโอกาสสัมผัสไนโตรเจนเหลวโดยตรง ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น ถุงมือกันความเย็นจัด รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัยและกระบังหน้า (Face shield) เป็นต้น ที่ผ่านมาผู้ผลิตในกลุ่มก๊าซอุตสาหกรรม ต่างก็ฝึกอบรมการใช้งานก๊าซอย่างปลอดภัย ให้กับผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และโรงพยาบาลต่าง ๆ แต่ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอย ที่นำก๊าซไนโตรเจนเหลวมาใช้งานโดยตรง ตามสถานที่สาธาณะ จนเป็นภาพข่าวคราวนั้น หากผู้ใช้งานไม่ทราบข้อพึงระวัง หรือวิธีปฎิบัติงานอย่างปลอดภัย เมื่อนำไปใช้อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาดการควบคุม ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง หรือผู้บริโภคได้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ