ภาพข่าวCyber Harassment

ข่าวเทคโนโลยี 16 มกราคม พ.ศ. 2560 14:58 น. —ThaiPR.net

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสัมมนาเรื่อง Cyber Harassment : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์ วิทยากรโดยคุณพิภพ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสาธารณะและสร้างสรรค์ และ อาจารย์กฤษฏา แสงเจริญทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ณ ห้อง 2605-2605/1 อาคารบริหารชั้น 6 มสธ.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ