ภาพข่าวงานสัมมนาทางวิชาการ Cyber Harassment : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์

ข่าวทั่วไป 17 มกราคม พ.ศ. 2560 15:52 น. —ThaiPR.net

เนื้อหาโดย คุณวารุณี กิตติสุทธิ์ ภาพโดย คุณศิริวรรณ ริ้วสุขสันต์

Cyber Harassment : วันนี้ (14 ม.ค.60) นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสัมมนาเรื่อง Cyber Harassment : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์ วิทยากรโดยคุณพิภพ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสาธารณะและสร้างสรรค์ และ อาจารย์กฤษฏา แสงเจริญทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ณ ห้อง 2605-2605/1 อาคารบริหารชั้น 6 มสธ.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ