อีสท์ เวสท์ ซีด รับรางวัล “บริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ ที่ประกอบธุรกิจในนานาประเทศที่ดีที่สุด (The Best Multinational Company of 2016)

ข่าวทั่วไป Thursday March 9, 2017 10:57 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 มี.ค.--อีสท์ เวสท์ ซีด หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย (NTCC) มอบรางวัลให้แก่บริษัท อีสต์ เวสต์ ซีด ในฐานะที่เป็นบริษัทข้ามชาติที่ดีที่สุดประจำปี พ.ศ 2559 โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ผู้ให้เกียรติมามอบรางวัลในครั้งนี้คือ ฯพณฯ Paul Menkveld เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย โดยมร. Michel Devarreware ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท อีสต์ เวสต์ ซีด และคุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสต์ เวสต์ ซีด ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับรางวัล อีสต์ เวสต์ ซีด เป็น 1 ใน 10 ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นผู้ริเริ่มนำความรู้และเทคโนโลยีของชาวดัชท์ในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์มาช่วยให้เกษตรกรรายย่อยในประเทศเขตร้อนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักและเพาะพันธุ์พืชเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยให้สถานการณ์ด้านอาหารดีขึ้นอีกด้วย บริษัทในประเทศไทย มีพนักงานกว่า 4,600 คน และมีสถาบันวิจัยและพัฒนา 15 แห่ง ใน 7 ประเทศ บริษัทส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปกว่า 60 ประเทศในพื้นที่เขตร้อน และให้บริการแก่เกษตรกรทั่วโลกกว่า 18 ล้านคน อีสต์ เวสต์ ซีด ได้รับคะแนนสูงตามเกณฑ์การคัดเลือก 5 ข้อ ของหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย ดังนี้: นวัตกรรม - อีสต์ เวสต์ ซีด ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดรวมทั้งหมด 53 รายการ บริษัทตื่นตัวในเรื่องของการเพาะพันธุ์พืชและการวิจัย เรามีสถาบันวิจัยและพัฒนารวม 15 แห่ง ใน 7 ประเทศ และ 11-15% ของผลประกอบการบริษัทได้นำไปลงทุนในการทำวิจัย ซึ่งจุดนี้ทำให้อีสต์ เวสต์ ซีดเป็น 1 ใน ผู้ลงทุนภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย การพัฒนาอย่างยั่งยืน (คน, ผลกำไร,โลก) – การจัดหาอาหารให้เพียงพอกับจำนวนประชากรบนโลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ธุรกิจของอีสต์ เวสต์ ซีด สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกรรายย่อยในประเทศเขตร้อน และสนับสนุนให้มีสุขภาพและถานะทางสังคมที่ดีขึ้น หน้าที่ของเราคือช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มชึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในแถบชนบทมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจากการที่เรามีผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการหลากหลายพันธุ์ ในปีพ.ศ. 2558 อีสต์ เวสต์ ซีด อยู่ในอันดับ 1 ในหมวดการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ หรือ Access to Seeds Index การให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร- ในปีพ.ศ. 2556 อีสต์ เวสต์ ซีดได้มีการก่อตั้ง "สถาบันอีสต์ เวสต์ ซีด" ภายในองค์กร เพื่อจัดการเกี่ยวกับความรู้ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเมล็ดพันธุ์ และให้โอกาสกับผู้ที่มีความสามารถได้เรียนรู้จากการทำงาน เราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Wageningen และ Breedwise BV-Netherlands ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านเมล็ดพันธุ์ ต้นปีพ.ศ. 2559 อีสต์ เวสต์ ซีด ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย California-Davis เป็นครั้งแรก โดยเปิดคอร์ส "ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 101" ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 24 ประเทศทีอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ระดับโลก การส่งเสริมความสันพันธ์ไทย-เนเธอร์แลนด์ – อีสต์ เวสต์ ซีด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือทางด้านการวิจัยว่าเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศไทย บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมด้านการเพาะพันธุ์พืชและเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์กับมหาวิทยาลัย Wageningen และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาทให้กับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (CAB) เพื่อกระตุ้นให้คนไทยพัฒนาความสามารถด้านการปลูกพืชที่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ (novel field) ความสำเร็จทางธุรกิจในภาพรวม- ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 บริษัทมีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผักในท้องถิ่นที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศในเขตร้อน ปัจจุบันเรามีเมล็ดพันธุ์ผักมากกว่า 800 ชนิด จากพืชผล 37 ชนิด ผลิตภัณฑ์ผักเพิ่มจำนวนขึ้นมากมายในประเทศที่เราเปิดทำการ และเรามีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวช้องกับการปลูกผักในประเทศกำลังพัฒนาที่อยู่ในเขตร้อนมากขึ้น คณะกรรมการที่เป็นผู้ตัดสินรางวัลของหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทยในครั้งนี้ มี ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธาน โดยมีกรรมการท่านอื่นร่วมตัดสิน ได้แก่ - คุณ Ian Woo, ที่ปรึกษาอิสระและผู้สื่อข่าวธุรกิจ หนังสือพิมพ์ เดอะ เนชั่น - คุณ Henk Kiks, B-Quik, ผู้ที่เคยได้รับรางวัลในครั้งก่อน - คุณอรรถพล โล่กิตติวาณิชย์ , Cryotech Asia, และเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลในครั้งก่อน - คุณ Hans van den Born, ผู้อำนวยการบริหารของหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย - คุณ Bert Cesar, สมาชิกของคณะกรรมการและอดีตผู้อำนวยการบริหารของหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ