มบส. เร่งถอดบทเรียนรายวิชาพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน

ข่าวทั่วไป Thursday May 2, 2024 09:05 —ThaiPR.net

มบส. เร่งถอดบทเรียนรายวิชาพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน

ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ งานประกันคุณภาพการศึกษา มบส. ได้จัดโครงการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา "กิจกรรมการถอดบทเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม รายวิชาวิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน" ตามนโยบายผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) เพื่อถอดบทเรียนจากรายวิชาความเป็นพลเมือง รายวิชากฎหมายในชีวิตประจำวันอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนารายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะจากนักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.ธนเดช สอนสะอาด ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์ และ อาจารย์นิศาชล ฉัตรทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผศ. ดร.จิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัยผศ.ปาริชาติ ม่วงศิริ และดร.เสสินา นิ่มสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ปณิตา   กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ มบส. ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการกิจกรรมการประกวดการสร้างสรรค์สื่อเพื่อต่อต้านทุจริต หัวข้อ "เด็กไทย ใจซื่อสัตย์"  ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 26,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สนใจสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม  2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.ได้ที่https://forms.gle/jN61NE9Nc9BUJCLHA  ส่งผลงานวันที่ 27 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน  2567เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทาง https://forms.gle/f66NYziTVN8pyEf39 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณกนกวรรณ สื่อดิลกวัฒนา โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1602 ,โทร.08-0058-3268


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ