ม.บูรพาผนึกภาครัฐเอกชนเตรียมพลิกประวัติศาตร์หนองมน

ข่าวทั่วไป Tuesday March 14, 2017 15:55 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--ดับเบิ้ล ดี มีเดียจ08 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี จำกัด ระดมผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เตรียมพลิกประวัติศาสตร์ "ตลาดหนองมน" ดึงงานวิจัยป.โท ป.เอก บูมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐและพร้อมรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ภายหลังการดำเนินโครงการ "200 งานวิจัย 200 งานพัฒนา" ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พบหนึ่งในความต้องการแก้ปัญหาเร่งด่วนให้กับเศรษฐกิจชุมชนคือ ความต้องการในการกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดหนองมน จ.ชลบุรี ที่อยู่ในภาวะซบเซาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มาในระยะเวลาพอสมควร ทั้งที่ตลาดหนองมนมีผู้ประกอบการและปัจจัยการผลิตต่างๆที่มีศักยภาพในด้านการแปรรูปอาหารที่มีคุณภาพ และสามารถเป็นที่รองรับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีอัตลักษณ์เป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน เป็นตลาดของฝากที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดชลบุรี อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวหาดบางแสน ล่าสุดวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา จึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี จำกัด ดร.สุดใจ ผ่องแผ้ว จัดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มาเพื่อรับทราบและรวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ และจะนำปัญหาต่างๆที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดทำโมเดลงานวิจัยเพื่อทดลองปฎิบัติจริงในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ค้าตลาดหนองมนในระดับต่อไป คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กล่าวด้วยว่า วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในพื้นที่ นอกเหนือจากการผลิตนิสิตป.โทป.เอกที่มีสมรรถนะเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆรองรับ EEC แล้ว ในด้านงานวิจัยที่มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นไม่เพียงนำประโยชน์และการพัฒนามาสู่ชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นบริบทให้นิสิตได้ฝึกประยุกต์เชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดพลังในการผลักดันเศรษฐกิจจากฐานราก ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ภาคตะวันออกและประเทศมีรายได้สูงขึ้นและเกิดความยั่งยืนในอนาคต อนึ่งในการดำเนินการช่วยฟื้นฟูตลาดหนองมน ในเบื้องต้น นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินให้แก่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อเป็นกองทุนให้นิสิตได้รวมกลุ่มเพื่อนำสินค้าหนองมนไปขายตามร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ทำให้เศรษฐกิจของหนองมนดีขึ้นและเพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จริง ทั้งนี้ในระยะแรกได้ตั้งทีมขายช่วยตลาดหนองมน 20 ทีมๆ ละ 3 คน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ