ยูนิไทยเดินหน้าสร้างโรงเรียนต้นแบบของการเรียนการสอน ระบบสะเต็ม เตรียมเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21

ข่าวทั่วไป Friday March 24, 2017 18:27 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--ยูนิไทย เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มบริษัทยูนิไทยได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "STEM Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21" ให้กับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเกาะช้าง โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตราด นายกำธร เวหน นายอำเภอเกาะช้าง และ ผู้บริหารของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมสัมมนา นายสังคม จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพร้าว กล่าวว่า "ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทยูนิไทยและวิทยากรที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้ นอกจากความรู้ด้านทฤษฎีแล้วยังมีโอกาสได้ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำแนวทางสะเต็มศึกษาไปบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนกับแต่ละโรงเรียนอีกด้วย มั่นใจว่าผู้บริหารและคณะครูที่เข้ารับการอบรมจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนการสอนที่โรงเรียนต่อไป เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพสู่โรงเรียนต้นแบบของการเรียนการสอนระบบสะเต็มในอนาคต" สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "STEM Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21" จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทยูนิไทยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศูนย์เครือข่ายเกาะช้าง เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจกระบวนการเรียนการสอน และสามารถนำไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสอนตามแนวทางสะเต็มในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาทักษะเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายเกาะช้าง 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม โรงเรียนวัดสลักเพชร โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านบางเบ้าและ โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) รวมทั้งสิ้นจำนวน 110 คน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ