บมจ.แอ็พพลาย ดีบี ยื่นไฟลิ่ง เตรียมขาย IPO 180 ล้านหุ้น ตั้ง บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday April 20, 2017 18:22 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย บมจ.แอ็พพลาย ดีบี ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์และผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อนเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในปีนี้ นางสุนิต วิสุทธิโกศล กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บมจ.แอ็พพลาย ดีบี ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท บมจ.แอ็พพลาย ดีบี เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวเพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ผ่านการขายตรงจากบริษัทฯ และผ่านผู้จัดจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าในและต่างประเทศ เช่น ในอาเซียน ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกา โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์นั้น มีฐานลูกค้าหลักเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตสายไฟ สายเคเบิล ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เช่น ADB, DB และ SPARKO เป็นต้น และบางส่วนรับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM) ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากล กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บมจ.แอ็พพลาย ดีบี ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตสินค้า และใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายธุรกิจ ส่วนที่เหลือจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป นายหวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอ็พพลาย ดีบี กล่าวว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic Compound) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี เส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีน ที่ถูกนำไปใช้ในการผลิตฉนวนและปลอกนอกหุ้มสายไฟ สายเคเบิ้ลชนิดต่างๆ เช่น สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ สายไฟปลั๊ก สายโทรศัพท์ เป็นต้น และเม็ดเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ ที่นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น พื้นรองเท้า เป็นต้น 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว (Adhesive and Sealant) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยึดติดวัสดุ อุดรอยรั่วหรือปิดรอยต่อ โดยในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวนั้นมีสินค้าที่หลากหลาย เช่น กาวยาง ที่ใช้ในงานซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ กาวขาว ที่ใช้ยึดติดวัสดุทั่วไปจำพวกวัสดุหนังแท้ หนังเทียม พีวีซี ยาง ผ้าใบ, กาวไวนิล ที่ใช้ประสานข้อต่อและท่อพีวีซี, กาวอีพ็อกซี่ ที่ใช้กับวัสดุจำพวกไม้ โลหะ กระเบื้อง แก้ว พลาสติก เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์ยาแนวมีสินค้า ได้แก่ อะคริลิกยาแนวและซิลิโคนยาแนว ซึ่งเป็นวัสดุที่นำไปใช้อุดรอยต่อที่มีความยืดหยุ่น คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม สามารถนำไปใช้ในการอุดและประสานรอยร้าวขนาดเล็กหรือรอยต่อของวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบและวัสดุที่มีพื้นผิวมันเงา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอ็พพลาย ดีบี กล่าวว่า บริษัทฯ มีจุดเด่นด้านสินค้าที่มีความหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงทีมวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด พร้อมทั้งสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนานว่า 30 ปี จึงมีความเข้าใจสภาพตลาดและการแข่งขันเป็นอย่างดี "เราตั้งเป้าที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์และกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว ที่มีทีมวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อบริหารจัดการด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก ผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน" นายหวัง กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ