กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติภารกิจภายใต้นโยบาย "Smart Officer" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวทั่วไป Tuesday April 25, 2017 16:13 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสานจังหวัดอุบลราชธานี และ สำนักงานชลประทานที่ 7 วางแผนปฏิบัติการขึ้นทำฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา "สาหร่ายบูม" ไม่สามารถใช้น้ำในเขื่อนลำโดมใหญ่ ซึ่งมักเกิดในช่วงฤดูแล้งที่มีน้ำน้อย ทำให้น้ำนิ่ง ไม่ไหล การปฏิบัติการฝนหลวงจะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนลำโดมใหญ่ และปล่อยน้ำมาชะล้างถ่ายเทเพื่อใช้ปรับสภาพน้ำในลำน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งจากการดำเนินงานที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เป็นผลจากการวางนโยบายที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรให้เร็วที่สุด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอันที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของพี่น้องเกษตรกร และ ประชาชน ไม่ต้องรอการสั่งการ ใช้เครื่องมือที่มีอยู่เต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผ่านวิกฤตไปได้
นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้นโยบาย "Smart Officer" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ที่ผ่านมา โดยประสานการทำงานกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งนโยบายนี้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านผู้นำยุคใหม่ที่ทันสมัย มีอุดมการณ์และจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าใจนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังสามารถปรับตัวกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีศักยภาพตรงตามสมรรถนะความสามารถของบุคลากร โดยผู้ปฏิบัติงานต้องเป็น "Smart Officer" คือ หนึ่ง. ใจนั้นรู้ว่าต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนวางรากฐานให้เกษตรกรไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไร สอง. ต้องวางแผนรู้ว่าจะใช้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเพื่ออะไร สาม. ต้องประสานการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆและ สุดท้าย. ต้องทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายว่าทำไปทำไมผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำเกิดความเชื่อมั่นว่าข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดูแลเป็นที่พึ่งของพี่น้องเกษตรกรได้ เป็นการบริการด้วยหัวใจเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการทันทีที่สภาพอากาศเหมาะสมเอื้ออำนวย และยังคงปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเติมน้ำในเขื่อนที่สำคัญของประเทศไทย โดยไม่ให้มีผลกระทบกับพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ที่เพจ Facebookกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือ ที่เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรwww.royalrain.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ