บลจ. วรรณ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30  มิ.ย. 2543

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2543 15:37:53 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--บลจ.วรรณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน  ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2543

กองทุน                        ชื่อย่อ             มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ         มูลค่าหน่วยลงทุน


กองทุนเปิด เอกทวีคูณ                          ONE-G             87,631,182.30            7.9354

กองทุนเปิด เอกเพิ่มพูนปันผล                     ONE-D            130,594,210.44            4.5975

กองทุนเปิด เอกมั่งคั่ง                          ONE-WE           122,649,968.26            3.8633

กองทุนเปิด เอกก้าวหน้า                        ONE-PRO           39,644,315.54            3.6617

กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล                  ONE-UB            87,298,104.95            3.6156

กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล 2                ONEUB2            92,043,577.97            3.6111

กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล 3                ONEUB3           161,686,702.42            3.4188

กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล 4                ONEUB4           183,584,502.20            3.5788

กองทุนเปิด นิธิภัทรก้าวหน้า                      NPAT-PRO         133,438,532.05            3.5501

กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ                      ONE+1            305,827,337.00            3.6147

กองทุนเปิด เอกเอเซียพูนผล                     ONE-FAS          102,745,191.44            3.3648

กองทุนเปิด เอกสินทวี                          ONE-PR           144,060,639.79            3.6547

กองทุนเปิด ธนาวรรณ                          THANA1           235,064,907.33            3.6071

กองทุนเปิด เอกธนบดี                          ONE-PF            54,111,880.85            3.6021

กองทุนเปิด เอกธำรงทวีทรัพย์                    S1-FIX           967,684,240.99           18.3405

กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร                ONE-FAR          310,162,581.89           14.9836

กองทุนเปิด ไทยรักษ์ไทย                        GBF              128,966,922.20           13.2909

กองทุนเปิด วรรณตราสารหนี้                     ONEAM-FI       1,867,926,675.60           10.2824

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้              ASP            2,517,263,564.06           10.7590

กองทุนเปิด วรรณเฟล็กซิเบิล                     ONE-FLEX          54,629,445.48            8.6538

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ปันผล          ASP-DI         1,314,237,550.91           10.1717


9,041,252,033.67

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

One Asset Management Limite                                                                                    โทรศัพท์ 656-1200 ต่อ 2404 - 2506   โทรสาร 656-1250-1--จบ--

-อน-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง