เสวนาวิชาการ เรื่องการศึกษา 8-9 ก.ค.นี้ ที่ อาคารเมืองไทยประกันชีวิต

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2543 14:40:58 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค--สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ผู้ที่สนใจเรื่องการศึกษา 8-9 ก.ค. นี้ ที่ห้องประชุมเสือป่า ชั้น 3 อาคารเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก
วันเสาร์ที่ 8 ก.ค. 43
11.00-12.00 ปาฐกถา เรื่อง ทิศทางการศึกษาไทยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดย รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

13.00-14.00 สอนลูกด้วยตัวเองกับการศึกษา แบบ Home School พบกับ คุณสมพร พึ่งอุดม (ครูส้ม) คุณอาทิตย์ แดงพวงไพบูลย์ พร้อมกับ ครู และพ่อแม่ที่เพาะบ่มโรงเรียนครอบครัว

14.00-16.00 ศิลปะการสอนที่มีชีวิต "โรงเรียนวอลดอล์ฟ" โดย นพ.พร พันธุ์โอสถ กับลูกศิษย์ตัวน้อย และ โรงเรียนธรรมชาติอิสรภาพแห่งจินตนาการ โดย คุณรัชนี ธงชัย (แม่แอ๊ว) จากโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

16.00-17.00 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน บนเส้นทางการพัฒนา โดยนิวัติร์ โฮ้เต้กิม ครูผู้รักการเรียนรู้เป็นชีวิตจิตใจ และคุณวานิชย์ บุตรี ครูผู้รักธรรมชาติแห่งการเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 43

13.00-17.00 การศึกษาที่ตอบสนองปัญหาของสังคม โดย คุณกัญจนา ศิลปอาชา อ.วิทยากร เชียงกูล อ.จอน อึ๊งภากรณ์ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ คุณวัชรี เผ่าเหลืองทอง ครูสุรินทร์ กิจนิตชีว์ พ่อหลวงจอนิ โอโดเชา

นอกจากนี้ ยังมีลานกิจกรรม ซุ้มสาธิต / นิทรรศการ และการแสดงของเครือข่ายกลุ่มเด็ก / ครู / ชาวบ้าน จากหลายจังหวัด สามารถอุ้มลูก จูงหลาน มาทำของเล่น เล่นเอง จากทางมะพร้าว ไม้ไผ่ ปั้นแป้ง ฯลฯ ตามจินตนาการ และเวทีระดมทุน พบกับ การแสดงดนตรี / ทอล์ค โดย ศุ บุญเลี้ยง และเพื่อน ณ หอประชุม ชั้น 2

จัดโดย มูลนิธิเพื่อชีวิตและสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิฯ สนใจ กรุณาติดต่อ เพื่อสำรองที่นั่งที่ โทร.513.3038, 513.4408 --จบ--

-ยก-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง