ข่าวอินโฟเควสท์
08:27 TM จะลงทุน 80% ในโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุในกทม. มูลค่า 166.45 ลบ.   บมจ.เทคโนเมดิคัล (TM) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้ (2…
08:15 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 ก.ย. 2562   ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 สิงหาคม 25…
08:13 บล.ทิสโก้ เปิดชื่อหุ้น SET50 ที่เงินอาจไหลออกมากที่สุด หลังกองทุนดัชนีเตรียมปรับนน.หุ้นรายตัว รับ IPO ขนาดใหญ่   นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำ…
08:08 สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 23 ก.ย.62   ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจ…
08:05 ดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งกว่า 100 จุดเช้านี้ หลังสหรัฐ-จีนยันเจรจาการค้าเป็นไปอย่างสร้างสรรค์   ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตัวขึ้นกว่า 100 จุดในช่วงเช้…

NEWS รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560

ข่าวหุ้น-การเงิน ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 11:12:51 น.
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--BANGKOK AUTUMN

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ NEWS ได้รายงาน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการลด แตกพาร์ (Par Split) และการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวนหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) รองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 6 (NEWS-W6) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NEWS-W4) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NEWS-W5) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 73,479,374,400 บาท เป็น42,540,504,235 บาท โดยการลดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 6,187,774,033 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ออกไป

นอกจากนี้ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 8,508,100,847 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็น 42,540,504,235 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการแล้วจะทำให้ราคาต่อหุ้นของบริษัทลดลง ในขณะที่นักลงทุนจะมีจำนวนหุ้นในมือเพิ่มขึ้น และ?ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 42,540,504,235 บาท เป็น 281,375,269,250 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 238,834,765,015 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยให้มีการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 157,300,566,675 หุ้น) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.013 บาท (ที่ราคาพาร์1 บาท) และจัดสรรหุ้นจำนวน 62,929,226,670 หุ้น เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 6 (NEWS-W6) ซึ่งมีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราหุ้นสามัญที่จองซื้อ 5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 6 (NEWS-W6) 2 หน่วย

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 8มิถุนายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มเติมกระแสเงินสด เป็นทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆในเครือทั้งสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ วิทยุสปริงเรดิโอ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ธุรกิจ New Media และเป็นเงินทุนสำรอง เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะการเงินของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งการลงทุนในธุรกิจสื่อ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถระดมทุนในครั้งนี้ได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะเพียงพอกับแผนการใช้เงินดังกล่าวเป็นเวลาอีกหลายปี ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง