สสวท.นำข้อสอบคณิตศาสตร์ประถมศึกษาระดับโลกมาจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่ครู

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2544 10:24:17 น.
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--สสวท.

นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าว่า ในปีงบประมาณ 2544นี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. มีแผนจะนำข้อสอบสำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ประถมศึกษาระดับโลกที่ฮ่องกง พ.ศ. 2543 มาจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเป็นแหล่งความรู้ และแหล่งข้อมูลให้แก่ครูและนักเรียนได้เลือกนำไปใช้ เพื่อสนองนโยบายการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งเป็นแนวทางแก่ครูในการสร้างข้อสอบคณิตศาตร์ประถมศึกษาระดับโลก โดย สสวท. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและครูจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมประชุมพิจารณาจัดทำเอกสารแนวคิดและคำตอบของข้อสอบดังกล่าวด้วย ในวันที่ 23 และ 25 พฤษภาคมนี้ ณ ห้องประชุมคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการ สสวท--จบ--

-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง