แนะสมุนไพรตะวันออกปลูกร่วมสวนยาง ดันจันทบุรี สู่ Herb Hub

ข่าวทั่วไป Friday August 4, 2017 09:45 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จัดประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดจันทบุรี ชูพืชทางเลือกสร้างรายได้ให้เกษตรกร แนะพืชแซมในสวนยางพาราและสวนผลไม้ กลุ่มสมุนไพรตะวันออก เช่น กระวาน เร่ว หนุนจันทบุรีเป็นศูนย์รวมพืชสมุนไพร (Herb Hub) ในอนาคต
นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) ได้จัดประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ สำนักงานการยาง แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (นายไพฑูรย์ โกเมนท์) Single Command เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ เกษตรกร ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ เศรษฐกิจการเกษตรอาสาระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ สศก. เข้าร่วม
การประชุมหารือในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมแนวทางบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญและหาสินค้าเกษตรทางเลือก ซึ่ง สศท.6 ได้นำเสนอนโยบายภาพรวม มาตรการ หลักการแนวคิดในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ข้อมูลศักยภาพพื้นที่ความเหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตในแต่ละพื้นที่ความเหมาะสมและไม่เหมาะสม การวิเคราะห์บัญชีสมดุลสินค้าเกษตร (Demand and Supply) ตลอดจนวิถีการตลาดของสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ยางพารา ลำไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ
ผลการจากหารือร่วมกับภาครัฐและผู้แทนเกษตรกร พบว่า พืชสมุนไพร เป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สามารถปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพาราและสวนผลไม้ โดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรตะวันออก เช่น กระวาน เร่ว เป็นต้น ซึ่งมีราคาค่อนข้างดีและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้จันทบุรีเป็นศูนย์รวมพืชสมุนไพร (Herb Hub) ในอนาคต นอกจากนี้ ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรที่สนใจดำเนินการร่วมกันในรูปแบบกลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างจุดแข็ง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงสำรวจข้อมูลและเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเกษตรกรและท่านที่สนใจต้องการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร วิถีการตลาดของสินค้าเกษตรในพื้นที่เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี โทร. 038 352 435 หรืออีเมล zone6@oae.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ