'เพชรราชมงคลธัญบุรี’ เปิดโลกทัศน์ สัมผัสประสบการณ์ไกล 'แดนมังกร’

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 18:05:44 น.
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

"การเรียนรู้นอกห้องเรียน การศึกษาในต่างประเทศ การสื่อสารด้วยภาษาสากลและภาษา ที่สาม" เป็นนโยบายสำคัญของ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่เน้นย้ำและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่ง 'เพชรราชมงคลธัญบุรี' เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ มทร.ธัญบุรี จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ มุมมองวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจการเมือง และการใช้ชีวิตใน ต่างแดน โดยใช้ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาสากลเป็นตัวเชื่อมประสบการณ์จริง

มทร.ธัญบุรี จึงนำทัพนักศึกษาจากโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรี กว่า 60 ชีวิต เดินทางสัมผัสประสบการณ์ไกลถึง Hainan Normal University (HNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับโจทย์ใหญ่ร่วมกับนักศึกษาจีนในการออกแบบสร้างสรรค์ของที่ระลึกให้กับชนเผ่าหลีสำหรับจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะไห่หนาน ด้วยกระบวนการ Design Thinking for Social Innovation

สาวมั่นนักกิจกรรม น.ส.ฐิตาภา สมมิตร "ป๊อป" คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา (นายกองค์การนักศึกษา) ฉายภาพความเป็นไห่หนานให้ฟังจากประสบการณ์การเดินทางในครั้งนี้ว่าเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์และขึ้นชื่อในเรื่อง 'มะพร้าว' รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว อากาศคล้ายกับประเทศไทย มีการบริหารจัดการทางจราจรที่ดีและสภาพแวดล้อมในเมืองจัดว่าดีเยี่ยม

"ป๊อป" เล่าว่า การแบ่งกลุ่มสำหรับกิจกรรม Design Thinking for Social Innovation มีความหลากหลายและมีนักศึกษาจีนรวมอยู่ด้วย ทำให้ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง เพราะต้องสื่อสารระดมความคิดเพื่อทำงานร่วมกัน แก้โจทย์ปัญหาไปด้วยกัน แชร์ความรู้ซึ่งกันและกัน จนไปนำไปสู่ตัวต้นแบบของที่ระลึก และได้ร่วมแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สิ่งสำคัญที่เชื่อว่าทุกคนได้รับ นั่นคือ การสื่อสาร การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มิตรภาพระหว่าง HNU และ RMUTT ซึ่งทั้งหมดนี้ขอเรียกว่า 'ประสบการณ์ชีวิต' จะนำไปใช้และพัฒนาตนเองต่อไป

เช่นเดียวกับ "เอก" ณัฐดนัย กิติศรีวรพจน์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (รองประธานสภานักศึกษา) เล่าว่าโครงการนี้สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมายที่หาไม่ได้จากห้องเรียน ได้ลงมือทำกิจกรรมมากมาย เช่น การลงพื้นที่หมู่บ้าน Xinjing เมือง Wenchang เพื่อเรียนรู้จากต้นตำรับการทำโคมลอย การสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับน้อง ๆ นักเรียน Primary School ทั้งยังได้ลิ้มลองอาหารและบรรยากาศในท้องถิ่น การเดินทางในครั้งนี้ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนตนเอง เรียนรู้ที่จะปรับตัว และเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่มีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวปลาอาหาร ความเป็นอยู่ ภาษาวัฒนธรรม และในทุกกิจกรรมจะสัมผัสได้ถึงมิตรภาพของเพื่อนชาวจีน และสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับ HNU คือความสะอาด มีการบริหารจัดการขยะที่ดีและน่าเอาเป็นแบบอย่าง

ขณะที่ สารัช วินิชาคม "ออม" คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (รองประธานสภานักศึกษา) เล่าว่าเป็นการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตและอยากขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสการเรียนรู้ โดยพาไปเห็น ไปสัมผัสของจริง สิ่งที่น่าชื่นชมและอยากให้เอาเป็นต้นแบบต่อไปคือ ที่ไห่หนานมีการยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย รวมทั้งใน HNU เพราะช่วยลดลดมลพิษทางอากาศในภาคขนส่งและมลพิษทางเสียง ทั้งยังเป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง จึงอยากให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ หันมาศึกษาและหาแนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ปิดท้ายด้วยหนุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต "ออย" ธนภัทร ยอดสุข เล่าว่า ได้เข้าชม Haikuo Nation University Science Park ซึ่งมีความเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง มีการเปิดพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ และได้เข้าชม Hainan Museum ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์และความยิ่งใหญ่ของคนในชาติที่เรียบเรียงและจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจ ช่วยปลูกฝังความรักชาติรักแผ่นดิน ทั้งยังจะเป็นข้อมูลสำคัญพื้นฐานเพื่อการ Design Thinking for Social Innovation

"ออย" กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ปลุกปั้นและเจียระไน "เพชรราชมงคลธัญบุรี" ให้มีคุณค่า เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และมีความเป็นสากล ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้เป็น "ประสบการณ์" และ "การเรียนรู้" อันจะเป็นหนทางในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง