ภาพข่าว: กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 14:58:45 น.
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father's Land)จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย (กรรมการ กปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มุ่งหวังปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกพนักงานรวมถึงชุมชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมถึงช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง