องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดสัมมนา EVM เพิ่มศักยภาพบุคลากร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 19 กันยายน 2560 16:38:12 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--องค์การสวนพฤกษศาสตร์

วันที่ 19 กันยายน 2560 นายภราดร หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์" (Economic Value Management : EVM) เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การฯ นำไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ โดยมี นายสาคร ชนะไพฑูรย์ และนางสาวฐาณิกร วิทยาบัณฑิต วิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง