ฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำเขื่อนแม่กวงฯ - เขื่อนลำตะคอง ให้เพียงพอตามความต้องการ หลังเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว

ข่าวทั่วไป Friday September 22, 2017 12:08 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้เขื่อนสำคัญทั่วประเทศที่ยังมีปริมาณน้ำเก็บกักน้อย และเร่งปฏิบัติการให้กับเขื่อนที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า 30% หลังเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฝน ต้นหนาว เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และน้ำใช้การเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์น้ำ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 สถานการณ์น้ำในเขื่อนสำคัญบางเขื่อนของประเทศยังมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ และมีความต้องการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อน จำนวน 10 เขื่อน ของแต่ละภูมิภาคเช่นเดิม ได้แก่ ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันตก ได้แก่ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ เขื่อนพระปรง จังหวัดสระแก้ว อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และเขื่อนพลวง จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้ ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ เขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้เน้นเติมน้ำให้กับเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเก็บกักต่ำกว่า 30% คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ และเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่ดูแลพื้นที่ในความรับผิดชอบ เร่งวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงให้ตรงพื้นที่เป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการน้ำแต่ละเขื่อน เพื่อให้พร้อมต่อการรองรับฤดูแล้งที่จะมาถึง สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 13 กันยายน 2560 ในภารกิจการเติมน้ำให้กับเขื่อนสำคัญทั่วทุกภูมิภาค พบว่า ภาคเหนือ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ มีฝนตกเล็กน้อย ถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่อำเภอฮอด ดอยเต่า แม่แตง เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล ส่วนผลการปฏิบัติภารกิจโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่อำเภออมก๋อย ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และพื้นที่ ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลตอนล่าง ภาคกลาง โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง ภาคมีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่อำเภอตาพระยา โคกสูง จังหวัดสระแก้ว และภาคใต้ โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและหนักบางแห่ง บริเวณพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และลุ่มรับน้ำเขื่อนแกงกระจาน เขื่อนปราณบุรี พร้อมทั้งปฏิบัติภารกิจ โปรยเมล็ดพันธุ์พืชชนิดประดู่ จำนวน 6,930 เมล็ดปั้นดิน หลังเสร็จสิ้นภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงด้วย นายสุรสีห์ กล่าวทิ้งท้าย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ