อ.ส.พ. จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

ข่าวทั่วไป Tuesday September 26, 2017 09:41 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--องค์การสวนพฤกษศาสตร์

อ.ส.พ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางด้านพืช ปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางด้านพืชฉบับเยาวชน จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ฐานพืชกินแมลง มหัศจรรย์แห่งการอยู่รอด ฐานสมุนไพรใกล้ตัวและฐานเกษตรอินทรีย์ ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาคม จำนวน 500 คน โดยมีทีมงาน ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ