ภาพข่าว: เสด็จเปิดงานวันเภสัชกรโลก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 26 กันยายน 2560 17:54:07 น.
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--Noname IMC

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน "วันเภสัชกรโลก" จัดโดย สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ดร. ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม ผศ.ดร.ภญ. รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ และ ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ เฝ้ารับเสด็จ ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 10.30 น. วันพุธที่ 27 กันยายน 2560

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง