กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ จัดงาน “ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์” ทุ่งดาวเรืองประวัติศาสตร์ ๔๕๐,๐๐๐ ต้น ปลูกเป็นสัญลักษณ์ เลข ๙ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมชมซุ้มเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 14:04:12 น.
กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์

ตามที่กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ได้จัดทำโครงการปลูกต้นดาวเรือง ถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ("ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์") จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ ต้น ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี และคณะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ ๖๓ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด ตลอดระยะเวลากว่า ๒ เดือน คณะผู้ดำเนินโครงการฯ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจเพาะกล้าดาวเรือง ๔๕๐,๐๐๐ ต้น ได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ดอกดาวเรือง ๔๕๐,๐๐๐ ต้น ที่ปลูกไว้เป็นรูปสัญลักษณ์เลข "๙" ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กำลังออกดอกบานสะพรั่งสีเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ ๕๐ ไร่ พร้อมเปิดให้สื่อมวลชนและประชาชนเข้าชมทุ่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งซุ้มเทิดพระเกียรติที่จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้นจะจัดสรรต้นดาวเรืองทั้งหมดไปประดับตามสถานที่ราชการต่างๆ ที่แจ้งความจำนงมายังโครงการ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ในการนี้ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและบันทึกภาพทุ่งดาวเรืองประวัติศาสตร์ ในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์ บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ ๕ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยมาร่วมชม "ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์" และร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นต้นแบบแห่งความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสาให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง