สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง ร่วมพูดคุยตัวแทนชุมชน วางแนวทาง “ย่านตาขาวโมเดล”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 18 ตุลาคม 2560 08:56:27 น.
กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่เทศบาลตำบลย่านตาขาว อาจารย์ชาวดี ง่วนสน อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะหัวหน้าโครงการย่านตาขาวโมเดล ปี 2559-2560 พร้อมด้วย อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ คุณวรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ บรรณาธิการนิตยสาร HI-CLASS ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุมและพูดคุย กับนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลย่านตาขาว และกรรมการในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว ถึงแนวทางการจัดการเมืองย่านตาขาวอย่างยั่งยื่นสู่เมืองสีเขียว ตามโครงการย่านตาขาวโมเดล 2559-2560 โดยมี นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี นายอำเภอย่านตาขาว ร่วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วย

อาจารย์ชาวดี เผยว่า โครงการย่านตาขาวโมเดล เป็นโครงการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับความร่วมมือจาก สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ RDO เทศบาลตำบลย่านตาขาว ผู้นำชาวบ้าน และปราชญ์ท้องถิ่น ลงพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเป็นเมืองย่านตาขาวในทุกมิติ เพื่อการฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลย่านตาขาวในอนาคต โดยการพูดคุยในครั้งนี้ ทางคณะทำงานฯ อยากให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้อย่างแท้จริง และอยากให้ทุกส่วนได้มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน โดยอาศัยการพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยได้มีการรวบรวมข้อเสนอแนะ จากกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์งานให้ออกมาเป็น "ย่านตาขาวโมเดล" ที่สมบูรณ์แบบที่สุด และในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะลงพื้นที่เพื่อพบปะกับผู้บริหารเทศบาลฯ และตัวแทนชุมชนอีกครั้ง.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง