ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ร่วมลงนาม MOU กับ ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 15:27:43 น.
กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย พร้อมด้วย ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank ) โดยคุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมกันแถลงข่าว การประเมินสถานการณ์ SMEs ไทย ปี 2560 และแนวโน้ม ปี 2561 และ การจัดทำดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะสะท้อนถึงสถานการณ์ต่างๆ ของ SMEs ชุมชนท้องถิ่น และความต้องการที่แท้จริง รวมถึงการติดตามผลงานที่รัฐบาลให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการต่างๆ โดยมี คณะผู้บริหารของทั้ง 2 สถาบันร่วมในพิธี ณ ห้องเรียนรวม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง