ภาพข่าว: ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเปิดการสัมมนาภาษี พาสุข บุก Campus ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 16:02:15 น.
กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดการสัมมนาภาษี พาสุข บุก Campusภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง โดยมีหมอภาษีจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต เป็นวิทยากรการบรรยาย "ความรู้เรื่องภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใหม่ในยุค 4.0" ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง