ทีโอที จัดโครงการอุปสมบทน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 17:16:17 น.
กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--ทีโอที

วันนี้ (18 ตุลาคม 2560) บมจ.ทีโอที จัดโครงการอุปสมบทน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตร อันเป็นศิริมงคลแก่ผู้อุปสมบทในโครงการฯ โครงการอุปสมบทฯ ครั้งนี้มีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานการอุปสมบทและเป็นพระอุปัชฌาย์ และมี นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นประธานโครงการฯ และเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ โครงการอุปสมบทน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้ร่วมโครงการอุปสมบทประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 90 คน โดยจะอุปสมบทที่วันบวรนิเวศราชวรวิหาร เมื่ออุปสมบทแล้วพระสงฆ์ทั้ง 90 รูป จะเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมแนวทางวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงปู่ทิวา อาภากโร ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเสริมรังษี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นระยะเวลา 15 วัน ทั้งนี้ การอุปสมบทครั้งนี้ เป็นการตั้งปณิธาน มุ่งมั่นในการทำความดีในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชมรมพุทธ ทีโอที จัดโครงการอุปสมบทน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน90 รูป โดยผู้บริหารและพนักงาน บมจ.ทีโอที ทั่วประเทศ ต่างมีใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยการสืบสานพระราชปณิธานตั้งมั่นทำความดีถวาย ซึ่งการอุปสมบทเป็นการเรียนรู้หลักธรรม และฝึกฝนปฏิบัติตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา ในแนวทางปฏิบัติของวัดพระป่ากรรมฐาน ที่เน้นการภาวนา ฝึกสติ สมาธิ มีข้อวัตรที่จะประพฤติปฏิบัติ ฝึกฝนขัดเกลา กาย วาจา ใจ อันเป็นประโยชน์กับผู้อุปสมบท สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน ชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และส่วนรวม รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งมั่นในการทำความดีต่อประเทศตามพระราชปณิธาน

สำหรับโครงการอุปสมบทน้อมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน ดังนี้

- วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ช่วงเช้า พิธีปลงผมนาค ช่วงบ่ายมอบผ้าไตรและบาตร พร้อมกันนี้ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต วันอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร บรรยายธรรมและให้โอวาทนาคที่เข้าอุปสมบท ณ บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

-วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ช่วงเช้าพิธีบรรพชา ช่วงบ่ายพิธีอุปสมบท ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวรวิหาร

-วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม และวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเช้า พระอุปสมบทใหม่รับบิณฑบาตจตุปัจจัย ไทยธรรม ที่ บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

-วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2560เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเสริมรังษี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง