ภาพข่าว: เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 17:36:07 น.
กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--ดั๊บเบิ้ล เอ

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 228 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษครบวงจรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยควบคู่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน พร้อมชมภาพยนตร์แบบ 4 มิติ เพื่อเรียนรู้โมเดล "กระดาษจากคันนา" ที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาหรือตามพื้นที่ว่างทางการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ สร้างรายได้เสริมกว่า 1.5 ล้านราย และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ซึ่งกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม มีส่วนช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.5 กิโลกรัม ทำให้ผู้บริโภคมีส่วนในการช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง