พลังงาน จ.สระแก้ว เดินหน้าลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในชุมชน ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ข่าวทั่วไป Tuesday November 7, 2017 13:50 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว กระทรวงพลังงาน พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปทับทิมสยาม 05 ชี้ได้ต่อยอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน มาสู่การสร้างอาชีพให้ชุมชน แปรรูปสมุนไพรหลักในพื้นที่ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานให้กับชุมชน นายธงชัย แก้วประเสริฐศรี พลังงานจังหวัดสระแก้ว กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้นำสื่อมวลชนเพื่อเยี่ยม โครงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 และกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรทับทิมสยาม 05 โดยมีการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ การส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว สามารถสร้างอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ได้รับการส่งเสริมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร เมื่อปลายปี 2558 จากเดิมก่อนที่จะมีการติดตั้งโรงอบแห้งแสงอาทิตย์ มีสมาชิกจำนวน 10 คน แต่ภายหลังการติดตั้งแล้ว ทำให้กลุ่มสามารถที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขมิ้น ไพร และสมุนไพรอื่น ได้มากยิ่งขึ้น จึงทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 30 คน และต่อมาได้รับการส่งเสริมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 8 x 12.40 เมตร ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน ซึ่งได้เริ่มใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ทีผ่านมา จนขณะนี้ทำให้กลุ่มฯ จะสามารถรับการสั่งสินค้าได้มากขึ้น รวมทั้งในกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ซึ่งได้รับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2 จุดคือ จุดที่ 1 ระบบสูบน้ำขนาด 3000 วัตต์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 วัตต์/แผง จำนวน 10 แผง ปั๊มหอยโข่งขนาด 3 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ สามารถสูบน้ำได้ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สูบน้ำวันละ 5 ชั่วโมง รวม 25 ลูกบาศก์เมตรหรือ 2500 ลิตร/วัน โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 18 ไร่ และจุดที่ 2 ระบบสูบน้ำแสงอาทิตย์ 2500 วัตต์ ระบบประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 10 แผง ปั๊มขนาด 1.5 แรงม้า สูบน้ำได้วันละ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 20 ไร่ "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลสุดยอดคนพลังงาน ระดับภาค สาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม (ภาคกลาง) และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัล สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม (ภาคกลาง) ในกิจกรรมการประกวด "สุดยอดคนพลังงาน" ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 เป็นโครงการฯ ที่ทำได้จริง ใช้จริง และเห็นผลได้จริง อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญในการสร้างสินค้า OTOP แปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง และจะเป็นการสร้างความเป็นอยู่ตามเศรษฐกิจพอเพียง ลดการพึ่งพาจากภายนอก พึ่งพาพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป"

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ