ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. แอ็พพลาย ดีบี (ADB) เริ่มซื้อขาย 9 พ.ย. นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 8, 2017 17:44 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ. แอ็พพลาย ดีบี ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ กาวและยาแนว พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 9 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,014 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ADB" นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยินดีต้อนรับ บมจ. แอ็พพลาย ดีบี ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว เข้า จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ADB" ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ADB ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสายไฟ สายเคเบิ้ล ขอบคิ้วเฟอร์นิเจอร์ ข้อต่อท่อพีวีซี ขึ้นรูปพื้นรองเท้า เป็นต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว ใช้สำหรับยึดติดวัสดุและอุดรอยรั่วที่จำเป็นต่อการใช้งานในทุกอุตสาหกรรมและทุกครัวเรือน โดยจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ มีผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และรับจ้างผลิตให้กับตราสินค้าชั้นนำที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล ADB มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 420 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ในราคาหุ้นละ 1.69 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 304.20 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,014 ล้านบาท มี บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย นายหวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอ็พพลาย ดีบี (ADB) เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการรับรองในระดับสากล มีทีมวิจัยและพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดที่มีศักยภาพในอนาคต เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนซื้อเครื่องมือ เครื่องจักรใหม่รองรับการขยายธุรกิจ ใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 กลุ่ม รวมทั้งนำไปชำระเงินกู้ยืมคืนสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต ADB มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มนายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน ถือหุ้น 25.28% กลุ่มนายหวัง วนาไพรสณฑ์ ถือหุ้น 21.48% และกลุ่มนายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล ถือหุ้น 15.75% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 1.69 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 28.03 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสล่าสุด (1 กรกฎาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) ซึ่งเท่ากับ 36.17 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.06 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.adb.co.th และ www.set.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ