ต่อยอดองค์ความรู้สู่ความสำเร็จ! วิศวะฯ ม.ศรีปทุม ปล่อยของ สนับสนุน รร.บางบัว คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 10:30:16 น.
กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่อยอดองค์ความรู้สู่เยาวชน สนับสนุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางบัว ตั้งตรงจิตวิทยาคาร กทม. คว้ารางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 สพป.กรุงเทพมหานคร การแข่งขันคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับเขต

(เมื่อวันที่ 16 พ.ย.60) ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.นิมิต บุญภิรมย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางบัว เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร กรุงเทพฯ ที่เข้าพบเพื่อขอบคุณทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.1-ม.3) ในการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการต่างๆ ทั้ง 11 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 2 – 24 พฤศจิกายน 2560 พร้อมได้สิทธิเป็นตัวแทน กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการนำของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ จัดกิจกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ขานรับนโยบายชาติ ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน หวังพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาชาติ Thailand 4.0 ได้ส่งคณาจารย์ลงพื้นที่ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรม STEM ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางบัว ตั้งตรงจิตรวิทยาคาร โดยสอนให้น้องๆนักเรียนพัฒนาระบบ Smart Farming พืชสวนครัวกินได้ เท่ได้ ระบบอัตโนมัติได้ ภายใต้ชื่อ "Smart Farm by Smart Phone" ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ทั้ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาผนวกเข้าด้วยกัน และพัฒนาให้สามารถใช้งานในชีวิตจริงได้ ส่งผลให้น้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางบัวฯ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดโครงงานสะเต็มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การประกวดโครงงานสะเต็ม ระดับประถมศึกษา ในกิจกรรม STEM DAY ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เมื่อ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่ได้เก่งแค่วิชาการ แต่ยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอด และถ่ายทอดให้กับน้องๆนักเรียนจนประสบความสำเร็จได้ เพราะที่นี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2147,2157,1315,1329,1202 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2147
อีเมล์ : engineering@spu.ac.th เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/engineer/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/EngineeringSripatum/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง