ภาพข่าว: เครื่องดื่มกระทิงแดง (RedBull) จัดอบรมหัวข้อ Cyber Security Awareness Training (รุ่นที่ 3 และ 4) โดย อ. กษิภัท ธนิตธนาคุณ

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 13:41:51 น.
กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--KT IT Solutions

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด #เครื่องดื่มกระทิงแดง (#TCP , #RedBull) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Cyber Security ซึ่งได้จัดให้มีการอบรม หัวข้อ ""CyberSecurity Awareness Training"" (การสร้างความตระหนักรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ใช้งาน) ให้กับผู้บริหารและพนักงานขององค์กรทั้งหมดร่วม 10 รุ่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ กษิภัท ธนิตธนาคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด (ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในเรื่องการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) มาเป็นวิทยาการผู้บรรยาย ณ โรงงานปราจีนบุรี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง