ภาพข่าว: รองนายกฯ ประจิน หนุน กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ 3 กระทรวงลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 16:28:07 น.
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนาม ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนประชาชนในพื้นที่โครงการเน็ตประชารัฐให้เกิดการรับรู้ข้อมูลเน็ตประชารัฐที่ถูกต้อง และเข้าถึงเทคโนโลยีพื้นฐาน ส่งเสริมการใช้งานอย่างเหมาะสมกับกลุ่มอายุ กลุ่มอาชีพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกลไก สร้างเครื่องมือ และเครือข่ายการสร้างการรับรู้จากการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และผลักดันให้โครงการฯ เกิดการใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันสามารถดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ 90 จากจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งการลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง