รองอธิการฯ ม.อ.ตรัง มอบรางวัลโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง วิทยาเขตตรัง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 16:46:26 น.
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
รองอธิการฯ ม.อ.ตรัง มอบรางวัลโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาเขต ตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 71 (3/2560) มีวาระการประชุมทั้งหมด 7 วาระ โดยในวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ ได้มีการมอบรางวัลให้แก่โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง วิทยาเขตตรัง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 โครงการ/กิจกรรมที่จัดทำโดยคณะ/หน่วยงาน/บุคคล ทั้งอาจารย์และบุคลากร รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ โครงการค่ายฟื้นฟูสุขภาวะผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตตรัง

รางวัลชมเชย ได้รับรางวัล เงินสด จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ร่วมกับโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2559 (ปีที่ 4) และโครงการหลังคาสีเขียว @มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ประจำปีการศึกษา 2559 โดย คุณสมจิตร์ ลุ่งกี่ งานสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

นอกจากนั้น รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ยังได้มอบรางวัลให้กับโครงการ / กิจกรรมที่จัดทำโดยนักศึกษา ทั้งในนามบุคคล / ชมรม/ สโมสร/องค์การ ฯลฯ โดย รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลเงินสด จำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ โครงการค่ายสร้าง ครั้งที่ 17 โดย ชมรมอาสาพัฒนาชนบท และรางวัลชมเชย ได้รับรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ โครงการรากแก้วเพื่อชุมชน "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" โดยชมรมรากแก้ว ม.อ.ตรัง.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง