ม.หอการค้าไทย จัดแข่งขันการตอบปัญหาทางบัญชี ( UTCC Accounting Competition 2017 ) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 15:12:46 น.
กรุงเทพฯ--24 พ.ย.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี คณบดีคณะบัญชี และ ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม ที่ปรึกษาคณบดีคณะบัญชี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะเลิศประเภทต่างๆ ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางบัญชี ( UTCC Accounting Competition 2017 ) ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประการศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคระบัญชีของหมาวิทยาลัยและเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทางด้านวิชาชีพบัญชีได้มีโอกาสทำแบบทดสอบที่มีเนื้อหาที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันอาชีวศึกษากว่า 70 สถาบัน

โดยการแข่งขันในประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการแข่งขันดังนี้

ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)ชลบุรี, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร, รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ในประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการแข่งขันดังนี้

ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)ชลบุรี, รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง และ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง