ภาพข่าว: องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงาน “เชียงรายเมืองต้นแบบ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 6 ธันวาคม 2560 13:26:35 น.
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--Brandnow asia

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เปิดงาน "เชียงรายเมืองต้นแบบ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน" โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายในงานได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อสร้างให้เชียงรายเป็นเมืองต้นแบบในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน อาจารย์ และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความสามารถในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงนำถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยได้มอบถุงยังชีพจำนวน 20 ชุดให้แก่ตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง