ภาพข่าว: RBRU :  อ.ธฤษวรรณ บัวศรีคำ คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ร่วมงานแสดงวัฒนธรรม ณ ประเทศกัมพูชา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 17:10:52 น.
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ 8 ธันวาคม 2560เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา อาจารย์ธฤษวรรณ บัวศรีคำ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมงานแสดงวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาของ University Of Battambang (UBB) ประเทศกัมพูชา กับนักเรียนของ University of Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมออันดีงามและเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนอีกด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง