หนาวนี้ เที่ยวศูนย์เกษตรที่สูง จังหวัดเชียงราย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 09:01:06 น.
กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--กรมส่งเสริมการเกษตร

หน้าหนาวนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเที่ยวศูนย์เกษตรที่สูง จังหวัดเชียงราย อีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสชีวิตเกษตร แวะชม ชิม ช็อป สตรอเบอร์รี่ จิบชาพื้นเมือง กาแฟรสเลิศ พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยสดงดงามในแปลงเรียนรู้แมคคาเดเมีย อโวกาโด ไม้ดอกตระกูลซิมิเดียม และชม

วิถีชีวิตของชาวม้ง

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) 5 ศูนย์ ตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ซึ่งเป็นการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขา โดยนำเอาเทคโนโลยีจากโครงการหลวงที่ประสบผลสำเร็จไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการขยายผลไปสู่พื้นที่สูงอื่นๆ โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตร ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และชุมชน การทัศนศึกษาดูงาน การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ดำเนินการในพื้นที่ 20 จังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอย การทำลายแหล่งต้นน้ำลำธาร ลดการใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูง การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อให้เกษตรกรชาวไทยภูเขามีอาหารบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอและเกิดรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตและปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ โดยครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 ศูนย์

กรมส่งเสริมการเกษตรจะขอแนะนำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตบ้านร่มฟ้าไทย หมู่ที่ 23 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง จากตัวเมืองจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์ฯ ดอยผาหม่น ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงผาตั้งห้วยแล้ง และโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านร่มฟ้าทอง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รวมทั้ง เป็นแหล่งเพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งในขณะนี้มีแปลงโรสแมรี่ แปลงกล้วยไม้ซิมบิเดียม แปลงหน้าวัวฮอลแลนด์ ที่กำลังเบ่งบานอวดโฉมให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสกันอยู่ใกล้ๆ หรือจะไปนั่งจิบชา กาแฟพื้นเมือง ชมแปลงเรียนรู้แมคคาเดเมีย อโวกาโด แต่ถ้าไปแล้วก็ต้องอย่าลืมไปแวะหมู่บ้านชาวม้ง ชื่นชมวิถีชิวิตของพวกเขา ที่ยังคงดำรงเอกลักษณ์ไว้ในแบบดั้งเดิม ทั้งงานหัตถกรรมผ้าทอจากใยกัญชง และขั้นตอน กระบวนการผลิตเส้นใยกัญชง และก่อนกลับก็อย่าลืมเลือกซื้อหาผ้าทอ สตรอเบอรี่ สมุนไพรเจียวกู่หลาน

หากไม่รู้ว่าหนาวนี้จะไปเที่ยวที่ไหน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น จังหวัดเชียงราย ขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับนักท่องเที่ยว และหากสนใจสามารถสอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น โทร.053 678202

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง