ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ล่าสุด

เปิดแล้ว! เวทีดันเกษตรกร ต่อยอดสร้างมูลค่าแมลงเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจ 12 ก.ค. –ThaiPR.net นายวีรศักดิ์  บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ยึดมั่นในภารกิจการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี... อ่านต่อ

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2567...

ทั่วไป 11 ก.ค. –ThaiPR.net นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2567 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก... อ่านต่อ

ชวนประชาชนเปิดโลกแมลงเศรษฐกิจฟรี! สร้างรายได้เสริม 11-12 ก.ค.นี้ที่...

เศรษฐกิจ 10 ก.ค. –ThaiPR.net นายพีรพันธ์  คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจเนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นทำให้แมลงสามารถเจร... อ่านต่อ

ปลอดภัยไว้ก่อน! ช่วงฤดูฝน ฟังพยากรณ์อากาศช่วยเกษตรกรพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้คุ้มค่า

ทั่วไป 8 ก.ค. –ThaiPR.net นายพีรพันธ์  คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับมรสุม... อ่านต่อ

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับโลจิสติกส์เกษตรไทย...

เศรษฐกิจ 3 ก.ค. –ThaiPR.net บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย... อ่านต่อ

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย...

ทั่วไป 26 มิ.ย. –ThaiPR.net นายวิโมกษ์ พรหมทอง เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ... อ่านต่อ

เตือนผู้ปลูกมันสำปะหลังทุกพื้นที่หมั่นสำรวจแปลง เฝ้าระวังหนอนกระทู้หอม!

ทั่วไป 25 มิ.ย. –ThaiPR.net นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการสำรวจพบหนอนกระทู้หอมทำลายไร่มันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอพนมทวน... อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินการคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา...

ทั่วไป 17 มิ.ย. –ThaiPR.net นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร... อ่านต่อ

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดหนอนกระทู้ในแปลงมันสำปะหลัง ณ บ้านหนองปล้อง...

ทั่วไป 17 มิ.ย. –ThaiPR.net นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร นายวีระศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นางทชาอร... อ่านต่อ

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2567...

ทั่วไป 7 มิ.ย. –ThaiPR.net นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2567 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก... อ่านต่อ

เริ่มแล้วฤดูปลูกข้าว ส่งเสริมชาวนารู้ทัน-เฝ้าระวังศัตรูข้าวสำคัญทุกระยะ

ทั่วไป 31 พ.ค. –ThaiPR.net นายพีรพันธ์  คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ข้าวเป็นพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย... อ่านต่อ

ฝนมาแล้ว! เตือนชาวสวนระวังโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

ทั่วไป 28 พ.ค. –ThaiPR.net นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ขณะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอ... อ่านต่อ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ประชุมเกษตรจังหวัด...

ทั่วไป 20 พ.ค. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต... อ่านต่อ

เริ่มแล้ว!! พันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเพาะขยายกล้า เป้า 2.4 แสนต้น...

ทั่วไป 9 พ.ค. –ThaiPR.net นายพีรพันธ์  คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคีในการขับเคลื่อนแก้ไขผลกระทบของเกษตรกรจากโรคใบด่างมัน... อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการรับรองแหล่งผลิตพืชฯ (GAP พืช) ครั้งที่...

ทั่วไป 7 พ.ค. –ThaiPR.net นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการรับรองแหล่งผลิตพืช... อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการรับรองแหล่งผลิตพืชฯ (GAP พืช) ครั้งที่...

ทั่วไป 3 พ.ค. –ThaiPR.net นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการรับรองแหล่งผลิตพืช... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2567...

ทั่วไป 30 เม.ย. –ThaiPR.net นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2567 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก... อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร ชูทุเรียนทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI...

ทั่วไป 29 เม.ย. –ThaiPR.net นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่แปลงของสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียนทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี... อ่านต่อ

เปิดศูนย์ตรวจความอ่อนแก่ทุเรียนให้กับเกษตรกร จ.จันทบุรี 2567

ทั่วไป 17 เม.ย. –ThaiPR.net ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานจังหวัดจันทบุรี... อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจับมือ ม.เกษตร ส่งมอบเทคโนโลยีพันธุ์มันสำปะหลังประสิทธิภาพสูง เล็งปีแรก!...

ทั่วไป 9 เม.ย. –ThaiPR.net นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนภารกิจในการถ่ายทอดความร... อ่านต่อ

เกษตรเขต 2 ขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ภายใต้คณะทำงานความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษต...

ทั่วไป 1 เม.ย. –ThaiPR.net นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช... อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนทุเรียนใต้ระวังโรครากเน่าโคนเน่าช่วงมีฝนในฤดูร้อน

ทั่วไป 29 มี.ค. –ThaiPR.net นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นฤดูร้อน ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยามีพยากรณ์อากาศว่าสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้... อ่านต่อ

สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2567...

ทั่วไป 25 มี.ค. –ThaiPR.net นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2567 โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก... อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1 ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลดี...

ทั่วไป 19 มี.ค. –ThaiPR.net นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตรคือการถ่ายทอดความรู้การเกษตร ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่าง ๆ... อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวด ศจช.- ศดปช. ประจำปี 2567 เชิดชูเป็นแหล่งเรียนรู้จัดการศัตรูพืช-ดินปุ๋ย...

ทั่วไป 15 มี.ค. –ThaiPR.net นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรคือ... อ่านต่อ


ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อน 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 14:27 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ