ภาพข่าว: รพ.ลานนา ตรวจรับรองมาตรฐานการตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 27 ธันวาคม 2560 11:05:06 น.
กรุงเทพฯ--27 ธ.ค.--โรงพยาบาลลานนา

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ รพ.ลานนา พร้อมด้วยทีมหัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับคุณปทุมพิศ วิมลวัตรเวที หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ และคุณสมคิด ธิจักร ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศของ รพ.ลานนา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงได้กำหนดไว้ โดยโรงพยาบาลลานนา ให้บริการการตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ โดยให้บริการแบบOne Stop Serviceด้วยบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.053-999-777

ข่าวที่เกี่ยวข้อง