สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จัดนิทรรศการตามแนวพระราชดำริ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 25 กันยายน 2550 14:13:20 น.
กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ

อ.จินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จับมือกับเอนฟาคิด จัดนิทรรศการ  เรื่อง “การพัฒนาเด็กไทยตามแนวพระราชดำริ”  ในวันที่  29-30  กันยายน  2550  ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์  ระดมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ อาทิ “การพัฒนาเด็กไทยตามแนวโครงการพระราชดำริ” โดยดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  “ภาวะโลกร้อนกับการพัฒนาเด็กอนุบาล” โดยผศ.ดร.จิรพล  สินธุนาวา  เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สนใจเชิญสำรองที่นั่งได้ที่ 0-2215-7335, 0-2215-0197

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณครูเกสรี โทร. 0-2215-7335, 0-2215-0197 ต่อ 13
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง